2020. július 1-től hatályos adatszolgáltatás (ÁFA bevallás)

by icetee

2020. július 1.-től a NAV online számla adatszolgáltatási értékhatára eltörlésre kerül és az érintettek köre is kibővül. A NAV online számla jelentési kötelezettség áfa-értékhatára 0 forintra csökken a korábbi 100.000 forintról.  Minden, belföldi adóalanyok közötti ügyletről számlaadatot kell szolgáltatni, köztük a fordított áfás ügyletekről és az alanyi mentes adózók ügyleteiről is.

2020. július 1-től az áfatörvény alapján minden befogadott szállítói számláról, amelyre a cég áfalevonási jogát gyakorolni akarja, áfaösszeghatárra tekintet nélkül adatot kell szolgáltatni a NAV felé az M lapon, a belföldi összesítő jelentésben. Ezzel már nem csak a kiállított számlák, de a cégek közötti, befogadott számlák is teljeskörűen láthatóak lesznek az adóhatóság számára.

Mind a kiállított számlákhoz kapcsolódó online számla jelentés, mind az M lapok tekintetében eltörlésre kerül az eddigi 100 ezer forintban megállapított értékhatár 2020. július 1-től. Nézzük meg hogyan alakul át a jelentési kötelezettség és mi változik pontosan.

Az új szabály szerint, a jelentési kötelezettség az alábbiak szerint alakul:

  • NAV online számla jelentésben, valós időben, automatizáltan kell  adatot szolgáltatni a magyar adóalany vevő felé kiállított számlákról, függetlenül az áthárított áfa értékétől. Tehát az áthárított adót nem tartalmazó számlák is jelentési kötelezettség alá esnek július 1-től, így például a beföldi fordított áfás számlák, illetve a tárgyi adómentes számlák is.
  • Az M lapon az összes bejövő, belföldi adóalany által kiállított, áthárított áfát tartalmazó számlát jelenteni kell, amennyiben a számlák kapcsán adólevonási jogot gyakorol az adózó.

Július 1-től a NAV online számla jelentés valamennyi belföldön teljesített termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kiterjed (a közösségen belüli termékértékesítések kivételével),függetlenül attól, hogy abban áfa áthárításra került-e vagy sem, adóköteles, vagy adómentes ügyletről van-e szó. Ennek segítségével a NAV később képes lesz majd az adóalanyok áfabevallási tervezeteit elkészíteni. Az összesítő jelentések minden céges szállítói számlára kiterjednek, ezzel a NAV meggyőződhet arról, hogy a cégek valóban olyan számla alapján élnek áfalevonással, amelyet egy másik belföldi adóalany bocsátott ki és ezt le is igazolta a NAV felé.

Minden M lapon lévő bejövő számla összefut a NAV online számla jelentési adatokkal

Az M lapon jelentett számlaszám csak tökéletes egyezőség után tud összefutni a számla kiállítója által a NAV-hoz beküldött online számla adatszolgáltatással, ezért különösen kell figyelni például a számlasorszámok pontosságára is. Az adóhatóság többször nyilatkozott már azzal kapcsolatban, hogy az áfabevallás belföldi tételes összesítő lapjai (M lapok) és az online számla jelentések miképpen futnak össze náluk, ezek ellenőrzése automatikusan megtörténik.

Az M lapokon az alábbiakat kell jelenteni:

Az Áfa tv. alapján a számla befogadójának azokról a számlákról, amelyek esetében áfabevallásában adólevonási jogát gyakorolni kívánja, partnerenként úgynevezett belföldi összesítő jelentést kell készítenie. A belföldi összesítő jelentésnek tartalmaznia kell:

  • a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany adószámát,
  • a számla sorszámát,
  • a számlán feltüntetett adóalapot és áthárított áfa összegét és
  • a számla teljesítési időpontját.

Az M lap adatjelentés manuálisan elég nehézkes

A júliustól életbe lépő M lapot érintő értékhatár eltörlés miatt, minden, az áfabevallásban figyelembe venni tervezett, áthárított áfát tartalmazó szállítói, beszerzési számláról adatot kell szolgáltatni. Az áfabevalláshoz kapcsolható belföldi összesítő jelentést partnerenként kell elkészíteni (M adatlap) és ehhez kell a részletező M lapokat kapcsolni. A részletező M lapokon oldalanként legfeljebb 36 számlát lehet feltüntetni. Amennyiben ennél több számlát szeretnénk a partnerhez kapcsolni, újabb részletező lapot kell nyitni. Ha véletlenül kimaradt egy sor, vagy törölni kellene a számlát, akkor sajnos az adott hibás sortól újra kell írni a többit, mert nem lehet benne másképp javítani.

Mindezek miatt mind az adatszolgáltatás, mind a korrekció elég nehézkes és időigényes folyamat lehet. 

Az M lapok automatizálására júliustól mindenképpen érdemes felkészülni mind az időráfordítás várható növekedése, mind a hibalehetőségek csökkentése érdekében.

Az áfa-ellenőrzések megelőzése, kezelése

Az automatikus M lap generálása – például szoftveres segítséggel – és hibák esetén, azok automatizált helyesbítése óriási segítség lehet az áfabevallással foglalkozó szakemberek számára. Az áfaellenőrzések minimalizálhatók, amennyiben:

  • automatizált megoldással készítjük az összesítő jelentéseket,
  • NAV online számla rendszerből automatizáltan lekérjük a beszállítók által ránk jelentett számlák adatait, melyeket automatizáltan összevetünk a saját áfaanalitikánkkal;
  • megfelelő ERP rendszer beállításokat alkalmazunk az áfabevallás és M lap alapjául szolgáló áfa-analitika, illetve áfalisták kialakításakor.

Az adóhatóság a jogkövetési vizsgálatok során is arra szólítja fel az adózókat, hogy saját maguk javítsák például az M lapokon történt mulasztásokat is. Ez több szempontból jelent problémát az áfabevallást manuálisan készítő szakemberek számára. Eltöltöttek rengeteg időt a nagy adatmennyiség feldolgozásával, az eredeti bevallás elkészítésével, az M lapok összeállításával. Hiba esetén pedig az M lapokhoz tartozó nagy adatmennyiséget újra kell elemezni, az eltéréseket megtalálni, az M lapokat helyesbíteni – mindezt a NAV nehézkes nyomtatvány kitöltési szabályrendszerei között.

Top