Könnyítések az adózásban

by lia

A Kormány újabb rendelkezéseket hirdetett ki a Gazdaságvédelmi Akciótervvel, valamint a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatáshoz igénybe vehető támogatással kapcsolatban (140/2020. és 141/2020. Kormányrendelet). Ezek alapján az alábbi változások lépnek hatályba:

  • 2020. július 1-tól a szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke 17,5%-ról 15,5%-ra csökken.
  • 2021. január 1-től a kisvállalati adó (Kiva) adókulcsa 12%-ról 11%-ra csökken.
  • kisadózó vállalkozások tételes adóját (Kata) választó főállású kisadózó biztosítottnak minősül. Az ellátások számításának alapja 2020. július 1-től havi 102 000 Ft, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170 000 Ft.
  • Az „éves” adók bevallási és befizetési kötelezettsége 2020. szeptember 30-ra halasztódik. A vállalatok a 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékessé váló társasági adó, iparűzési adó, innovációs járulék és energiaellátók jövedelemadója adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségüknek 2020. szeptember 30-ig tehetnek eleget. Amennyiben a társaság él ezzel a lehetőséggel, úgy azon előlegek összegét, melyekre bevallást még nem nyújtott be, az utolsó rendelkezésre álló „bevallott” előleg alapulvételével kell megállapítani és befizetni.  (Ezen előleg mérséklése is kérelmezhető.)
  • A beszámolókészítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak. (Kivéve a tőzsdei cégeket, a bankokat, a biztosítókat és a befektetési vállalkozásokat, de nekik is elegendő szeptember 30-ig benyújtani az adóbevallásokat, illetve befizetni az adót.)
  • A 2020. április 22. és június 30. közötti időszakban nyújtott SZÉP-kártya juttatások tekintetében a társaságoknak nem kell szocho-t fizetniük, így a juttatás közterhe 32,5 %-ról 15 %-ra csökken. Mindemellett az egyes „zsebek” keretösszege is lényegesen megemelkedik (a költségvetési szervek és más munkáltatók esetében is).
  • 2020. április 22-től 2020. december 31-éig a vendégéjszakák után nem kell az idegenforgalmi adót beszedni, illetve megfizetni, csak bevallani. Az önkormányzatok részére a bevallott összeget az állam fizeti meg vissza nem térítendő támogatás keretében.
  • Az eddigi fizetési kedvezményen túl további két fizetési könnyítést vezetett be a kormány. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az alábbiak közül az egyik kedvezményt az adózó megkapja, úgy a másik már nem vehető igénybe.
  • megbízható adózói minősítés nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő 30 napon belül megindított végrehajtási eljárásra, valamint adókülönbözetre való hivatkozással. Mindemellett, a minősítést abban az esetben sem veszíti el az adózó, ha nem felel meg annak a feltételnek, hogy nincs 500 ezer Forintot meghaladó tartozása, illetve, hogy az adóévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív.
  • A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés során az adóhatóság a kockázatos adózónak való minősítés során figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő 30 napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet.
Top